Privacyverklaring

November 2018, Hellevoetsluis, KvK 66191750.

Chadé Seip Fotografie respecteert privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Er vindt uitsluitend verwerking plaats in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Verwerking van persoonsgegevens
Verwerking van de verstrekte persoonsgegevens is op grond van totstandkoming en uitvoering van de dienst. De gegevens die verwerkt worden zijn:

  • NAW gegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Overige gegevens verstrekt per contactformulier, mail of anders.

Bijzondere persoonsgegevens
Alleen met toestemming van ouders of voogd worden persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar verwerkt.

Verwerkingsdoeleinden
Het verstrekken van bovengenoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst, waaronder:

  • Telefonisch, e-mail, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, of Facebook contact;
  • Afleveren van fotoproducten;
  • Financiële verwerking.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan noodzakelijk, of wettelijke verplicht, om de doelen waarvoor deze worden verzameld te realiseren. Contactgegevens blijven bewaard tot u een verzoek indient deze te verwijderen. Alle gepubliceerde foto’s zijn met toestemming vrijgegeven.

Doorgifte aan derden en geheimhouding
Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden zoals overeengekomen of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Met ieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Internationale doorgifte
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Beveiliging
Ter bescherming van persoonsgegevens zijn passende organisatorische en technische maatregelen toegepast om misbruik, verlies of onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde verwerkingen tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, er aanwijzingen zijn van misbruik of meer informatie wenst over de toegepaste beveiliging, neem contact op.

Rechten
U heeft recht een overzicht van uw persoonsgegevens te ontvangen. Net als het indienen van een verzoek om de persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen. Indien die gegevens onjuist, niet van belang zijn, of in strijd zijn met de wet- en regelgeving heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Chadé Seip Fotografie zal zo snel mogelijk, maar ten minste binnen vier weken, gehoor geven aan een verzoek. In dit geval is identificatie vereist om te controleren of u daadwerkelijk diegene bent die u zegt te zijn. Dit kan middels het meesturen van een identiteitsbewijs waarbij de pasfoto, identiteitsnummer, BSN en de andere documentgetallen niet zichtbaar zijn (bv. zwarte markering).

Cookies
De website verzamelt informatie met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek wordt opgeslagen op de computer, tablet of telefoon. De cookies worden gebruikt voor zowel functionele als analytische doeleinden, met behulp van Google Analytics, om te zorgen voor een goed werkende website en het verbeteren van gebruikersgemak. Hiermee worden bezoekersgegevens vastgelegd zoals het IP adres en welke pagina’s er zijn bezocht.

Wijzigen privacyverklaring
Deze privacy verklaring kan wijzigen. De meest actuele versie zal beschikbaar zijn op de website.